Processen

Indhold af en Search a Head-proces

TRIN 1 – SAMARBEJDSAFTALE
En skriftlig samarbejdsaftale om en Search a Head-proces indgås parterne imellem.

TRIN 2 – OPSTARTSDIALOG
I en telefonisk dialog mellem jer og en af Peak Rekrutterings konsulenter drøfter vi jeres ønsker og forventninger
til en kommende ny medarbejder. Udover det konkrete jobindhold kan dialogen berøre uddannelsesbaggrund,
erfaringsgrundlag, lønniveau, organisationsforhold og øvrige informationer, som Peak Rekruttering kan bruge til at
motivere search-emner til jobbet. Det aftales ligeledes, hvilke virksomheder og kandidater Peak Rekruttering skal se
bort fra af hensyn til kunde-/leverandørforhold eller lignende.

TRIN 3 – JOBANNONCE
Jobannoncen udformes af Peak Rekruttering. Annoncen kan indeholde firmanavn eller anonymiseres efter ønske.
Anonymiseres annoncen ikke, kan den fremsendes til gennemlæsning og godkendelse, hvis det ønskes.
Peak Rekruttering sørger for korrekturlæsning og publicerer annoncen på relevante online medier.

TRIN 4 – SEARCH
Peak Rekrutterings researchere afdækker først markedet, hvilket indebærer en ”mapping” af relevante virksomheder
og kandidater. Researcherne igangsætter search, og der foretages løbende screening og vurdering af kandidater på
telefon/mail i forhold til de identificerede behov. Vi modtager løbende CV’er fra interesserede kandidater, som
videresendes til jer umiddelbart efter vores modtagelse. Peak Rekruttering holder jer opdaterede på kandidatkontakten
via en ugentlig statusmail. Her videregiver vi desuden anden relevant viden opnået gennem researchernes
aktiviteter, såsom markedets reaktion på henvendelser, opfattelse af jeres brand, lønforventninger, m.m.

TRIN 5 – OVERLEVERING AF KANDIDATER
I arbejder selv videre med de modtagne CV’er – kontakter kandidaterne, interviewer, tester, foretager referencetjek,
giver evt. afslag samt kontraktforhandler. Peak Rekruttering forudsætter, at I kontakter kandidaterne inden for en uge
efter jeres modtagelse af den enkelte kandidats CV – uanset om I ønsker at gå videre