Kompetenceafdækning

business team with a businesswoman leading it - isolated over a white background

Kompetenceafdækning

Vores erfaring siger os, at tvivlen engang imellem kan snige sig ind – og med den udvikling der er på det globale marked, er der ikke noget at sige til det. De gode, loyale og hidtil succesfulde medarbejdere skal måske i morgen have nogle andre kompetencer, end de kompetencer de havde i går.

Præcis som på et hold i sportens verden er det lederens ansvar hele tiden at arbejde med at optimere og udvikle sit team, så det er gearet til morgendagens forretningsmæssige udfordringer.

Det er her, Peak Rekrutterings ydelse kommer ind i billedet.

Peak Rekruttering har værktøjerne til – sammen med jer – at sikre, at vi forholder os til, hvilke krav til kompetencer morgendagen vil stille til jeres medarbejdere.

Disse kompetencer er både de hårde faglige kompetencer, der vedrører den enkelte medarbejders funktion, og de bløde sociale kompetencer, som den enkelte medarbejder skal have for at få succes i rollen, i tiden der kommer.

Med en ”kortlægning” af de krav, som fremtiden stiller til dine medarbejdere, sammenholdt med en vurdering af, hvilke kompetencer dine medarbejdere rent faktisk har, er det muligt at afdække, hvorvidt dine medarbejdere har potentiale til at skabe de rigtige resultater for virksomheden i fremtiden.

Kontakt uforpligtende Peak Rekruttering for en samtale, om hvordan vi kan hjælpe med at fremtidssikre dig og din virksomhed.