Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget nedenstående fortrolighedspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Peak Rekruttering er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Allan Jessen / Bettina Askjær
Peak Rekruttering Aps
Adresse: P. Hjort Lorenzens Vej 2A 1.tv.
CVR: 25699564

Website: http://peak-group.dk/  

 

 • Når du søger en stilling gennem Peak Rekruttering eller opretter dig i vores CV-database, vil dine personlige oplysninger blive gemt og anvendt på følgende måde:
  • Oplysningerne bruges til at matche dine kompetencer til konkrete jobs og muligvis kontakte dig for at gøre dig opmærksom på en jobmulighed
  • Alle oplysninger vil blive håndteret fortroligt og iht. persondataloven
  • Dine personlige oplysninger bliver opbevaret i Peak Rekrutterings lokale database
 • Du har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig
 • Du kan altid selv ændre disse oplysninger ved at logge ind gennem vores hjemmeside
 • Du har altid ret til at få slettet dine oplysninger fra vores database

 

Privacy policy

We take your data protection seriously. We administer personal information therefore we have approved the privacy policy mentioned below, which explains how we treat your information.

Peak Rekruttering is responsible for data, and we secure you that your personal information is administered in accordance to the legislation.

Contact information:

Peak Rekruttering Aps
Contact person: Allan Jessen / Bettina Askjær
Address: P. Hjort Lorenzens Vej 2A 1.tv.

Vat number: 25699564
Website: http://peak-group.dk/

 

 • When you seek a position through Peak Rekruttering or establish you in our CV-database, your personal information will be hidden and only used in the following ways:
  • The information is used to match your competences to concrete jobs and contact you if a job opportunity should occur.
  • All your information will be handled confidentially and pursuant to the Danish Data Protection Act.
  • Your personal information will be stored in Peak Rekrutterings local database.
 • You always have the right to be told which information we have about you.
 • You can always change this information by logging on to our website
 • You always have the right to get your information deleted from our database.